Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ : Ayfer Şahin

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULUŞ AMACI : 
Kalite yönetim birimimiz, Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı resmi gazete) dair yönetmelik kapsamında diyaliz merkezimizin standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi ve SKS Diyaliz ile hizmet ve görev standartlarımızın sürekli güncel ve yeni donanım ile sürdürülebilmesi amaçlanmıştır.

KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR
1) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS Diyaliz) uygulamalarını yürütmek üzere diyaliz merkezimizde ‘’Kalite Yönetim Birimi’’ kurulmuştur.  Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bir çalışan, kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite biriminden, kalite yönetim direktörü sorumludur. Kalite bölüm sorumluları, kalite yönetim direktörü koordinatörlüğünde çalışan tüm bölümlerden sorumlu olmakla birlikte bölümlerinde yürütülen düzenleyici-önleyici faaliyetleri takip eder.

2) Kalite Direktörlüğünde çalışan personel; kalite yönetimi, hasta güvenliği,dokümantasyon gibi konularda eğitim almıştır.

3) Kalite yönetim birimi, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS Diyaliz) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Aynı zamanda; • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. • Öz değerlendirmeleri yönetir.

4) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS Diyaliz) çerçevesinde hazırlanan yazılı dokümanların takibinden ve güncellenmesinden sorumludur.

5) Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir. 

6) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS Diyaliz) çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. 

7) Düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip eder. 

8) Komisyonların yaptığı toplantıların takibini sağlar. 

9) Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin izlenmesi ve standartların güncel kalması hususunda gerekli takibi yapar.

10 ) Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

11) İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

12) Risk yönetimine ilişkin süreçleri idare eder.

13) Kalite ve Klinik Kalite Göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.