Hizmetlerimiz

Kurumumuz SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşmadır.
Çalışma saatlerimiz : Sabah 07:00 – Akşam 17:00 arasındadır.

Hizmetlerimiz

 • Böbrek yetmezliği veya başka sebeplerle insan vücudunda biriken toksik maddelerin ve fazla sıvının vücuttan uzaklaştırılması amacı ile tedavi yöntemlerini uygulamak.
 • Hemodiyaliz cihazı vasıtasıyla yapay membran kullanılarak ünite ve merkezlerde, hemodiyaliz yöntemleri ve Bakanlıkça kabul edilecek diyaliz tedavi yöntemlerini uygulamak.
 • Genel olarak, erişkin diyaliz hastalarına hemodiyaliz uygulanan hastaların günübirlik diyaliz merkezimizden hizmet almasını sağlamak.
 • Türkiye Diyaliz Veri Sistemi (TÜRKDİVES): Merkezimizdeki hastaların demografik ve tıbbi verilerinin kaydedilmesi, toplanması, izlenmesi, analizi ve raporlanmasını kapsayan web tabanlı veri kayıt sistemine bilgileri istenilen vakitte iletmek.

Diyaliz Merkezimize Başvuru Koşulları

Hasta olarak başvurmak istiyorsanız.

 • Türkiye Cumhuriyet Kimlik Belgeniz
 • Hastane ve Doktorunuz tarafından tedaviniz için düzenlenen “Diyaliz Raporu” belgesi
 • Diyaliz tedavisini daha önceden alıyorsanız “Epikriz” raporunuz
 • Kan grubu bilginiz ve Hepatit markerları (Anti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS ve Anti HCV`si pozitif olan hastalarda HCV, RNA İçerisinde bulunan son aya ait kan tetkikleriniz.)

Misafir Hasta olarak başvuracaksanız.

 • Hemodiyaliz raporunuz.
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinizin fotokopisi
 • En son diyaliz hizmeti aldığınız merkeze ait klinik durumunu anlatan epikriz raporunuz.
 • En son raporlanan kan tetkikleriniz.
 • Kan grubu bilginiz ve hepatit markerları (Anti-HCV, Anti-HIV, HBSAG, Anti-HBS ve Anti HCV`si pozitif olan hastalarda ise HCV-RNA gerekmektedir.)

Yurtdışı Misafir Hasta Başvurusu / Guest Patient Applications

 • Hepatit markerlarınız (Anti-HCV, Anti-HIV, HBSAG, Anti-HBS)
  (Your Hepatitus Markers (includesAnti HCV, Anti HIV, HBSAG, Anti HBS))
 • Klinik durumunuzu anlatan epikriz raporunuz.
  (Your epicrisis report which explains your latest clinical status.)
 • En son raporlanan kan tetkikleriniz.
  (Your latest blood report)
 • Sigorta şirketinizin tedaviyi karşıladığına dair orjinal başvuru belgesi.
  (A document from your Insurance Company which guarantees your payment.)
 • Kimlik bilginiz.
  (Your Citizenship ID.)

UZMAN hekim muayenesi sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı koyulmuş ve hemodiyaliz raporu almış olan hasta, merkezimize başvurur. Başvuru yapan hastaların KBY ve hemodiyaliz raporu, 4 Parametre ELİSA Testi ve epikriz mutlaka olmalıdır. Diyaliz ünitesine kabul edilen hastanın dosyası hazırlanır. Hasta Onam ve bilgilendirme formu doldurulur.

Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir. Seansları ayarlanır. Hastanın rutin tahlilleri için kanı alınır ve tahlil sonuçlarına göre diyaliz hekimi tarafından tedavileri düzenlenir. Hepatit marker sonuçlarına göre gerekiyorsa hasta hepatit B aşısı yapılmak üzere aşı programına alınır, Hasta aşı planı formu doldurulur. Hepatit Markerları, hasta seroloji Formu’na kaydedilir.

Hastanın raporunda haftada kaç seans girmesi gerektiği ilgili hekim tarafından belirlenmiştir. Hastanın hemodiyaliz doktoru tarafından muayenesi yapılır. Hasta Kabul ve Bilgi Formu ile tedavisi belirlenir ve uygulanır. Haftalık seans sayısına göre Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi tarafından hastanın seansları planlanır. Planlama hasta, sorumlu hemşire ve hekim tarafından birlikte yapılır

Diyaliz hastalarına yapılması gereken laboratuvar tetkikleri Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen zamanlarda yapılarak, hasta tedavi kartına kaydedilir. Hasta ilaçları reçete edilir. Ayrıca diyaliz sorumlu uzman tabibin hastaların tıbbi muayenelerini de yaparak Uzman Hekim Aylık Değerlendirme Formu’na muayeneye ilişkin notlarını kaydeder. Hasta tedavileri aylık tedavi planına uygun şekilde diyaliz hemşireleri tarafından uygulanır.

Kuruma başvuran enfekte (HBs Ag ve HCV Pozitif) hastalar kurum Sorumlu Hekimince kabul edilir.

Hemodiyaliz uygulaması için Hemodiyaliz Tedavisi Bilgilendirme ve Rıza Belgesi imzalatılarak hasta rızası alınır. Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi bir sebeple nakil yaptıracak veya misafir olarak hizmet alacaksa epikriz raporu ile diyaliz ünitesine başvurur. Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır

Hasta program listesi ve hasta adresleri güncel şekli ile servis şoförüne verilir. Servis şoförü hastaları diyaliz gününde seanslarına uygun şekilde evlerinden alarak diyaliz ünitesine getirir. Diyaliz günü ve saatinde hemodiyaliz ünitesine gelen hasta tartılarak yatağına alınır. Hastanın giriş ağırlığı ve kuru ağırlığına göre çekilmesi gereken UF miktarı hesaplanır, vital bulguları alınır. Hastanın kuru ağırlığı, giriş ağırlığı, hedef UF si heparinizasyon şekli ve miktarı o seansta uygulanacak ilaçları damar erişim yolu kan akım hızı diyaliz süresi ve vital bulguları Hemodiyaliz takip Formu’na kayıt edilir

Sorumlu hemşire hasta/yakınlarına tedavinin gerektirdiği hususlarda her ay ve gerekli durumlarda eğitimler verilir. Bu eğitimler hastanın klinik durumu uyması gereken kurallar kullanması gereken ilaçlar evden getirilen ilaçların saklama ve taşıma koşulları beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar kurallara uymaması durumunda oluşabilecek riskler ve transplantasyon konuları kapsamaktadır. Hastalara hasta bakım sürecinde eğitim planı formu dikkate alınarak her ay eğitimleri verilir ve kayıt altına alınır.

Her diyaliz öncesi hemşire tarafından; fistül / kateterin çalışıp çalışmadığı, giriş yerlerinin enfeksiyon yönünden kontrolü yapılır ve Hemodiyaliz Takip Formu’na kaydedilir.

Tıbbi takibiniz uzman doktorlarımız tarafından etkin şekilde yapılır ve kayıt altına alınır. İstediğiniz zaman tıbbi kayıtlarınıza erişim hakkınız mevcuttur. Mahremiyetiniz merkezimiz tarafından önemsenir. Tıbbi bakımınız sırasında tüm taleplerinizi sağlık personelimize iletebilirsiniz.